Type 1

1850-1890Denne type etageejendom er en direkte fortsættelse af den bygningstype, som udviklede sig i de tætbyggede byer fra og med 1700-tallet. Bygningstypen er så godt som enerådende i tiden frem til slutningen af 1800-tallet.

Bygningen er opført med grundmurede, massive ydervægge og fundamenter i tegl – evt. med brug af natursten i sidstnævnte afhængig af lokale forhold. Det nederste af gadefacaden bliver efterhånden pudset med fx kvaderpuds for at give bygningen mere karakter. Taget er i reglen vinkeltag/sadeltag, der er dækket med tegl eller skifer. Ved såkaldt ’Københavnertag’ anvendes dog zinkdækning på den flade del.

Indervægge i normaletager er altovervejende af udmuret bindingsværk og i nederste etage (kælder) af grundmur. Enkelte indervægge i normaletagerne kan være udført som dobbelte bræddevægge. Etageadskillelser er træbjælkelag, og trapper er af træ.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)

Previous Play Pause Next
0%

  Københavnertag m/mansard

  Original detalje

  Tagfod med trempelværk

  Original detalje | Ændret detalje

  Tværgående skillevæg

  Original detalje

  Trappe og skillevæg

  Original detalje

  Overlukning af kældervindue

  Original detalje

  Langsgående skillevæg

  Original detalje | Ændret detalje

  Bræddeskillevæg

  Original detalje

  Skorsten og skillevægge

  Original detalje

  Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden