Fundament

1890-1920I slutningen af 1800-tallet erstattes de tidligere murede fundamenter og kældervægge af beton, der var langt mindre fugtfølsomt og som gav mere tørre og anvendelige kældre.

Opstigende grundfugt var herefter et mindre problem end tidligere og var primært forekommende, hvor den anvendte beton eller selve støbningen heraf havde været af ringe kvalitet.

Forslag til litteratur:
A. Thortsen: Lærebog i Fundering (1890)
Byggebogen: Kælderydervægge, støbte (1963)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Fundamenter/Funderingsmetoder

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden