Gesims ('spar-en-kop')

1890-1920Udformning og konstruktion af gesimser er mangfoldige - fælles for alle er at gesimsens tyngdepunkt skal være beliggende lodret over det underliggende og bærende murværk.

Figuren til højre viser her kun et 'tomt' spærfag i tagkonstruktionen - dvs. uden skråbånd. Som angivet i figuren er stolper i stolvæggen ofte indmurede.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)


Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden