Type 5

1960-2000Etageejendomme opført fra 1960’erne og frem adskiller sig fra de foregående ved at være opført med den bærende konstruktion alene bestående af beton - over jord af præfabrikerede elementer; kældervægge og fundamenter støbt på stedet - og med kranbetjening på byggepladsen.

Den her viste type er den, der blev den dominerende: Dækelementer spændende mellem bærende og afstivende tværgående skillevægge og med en mindre del stabiliserende og langsgående ditto.
Langsgående ydervægge (facader) er ikke-bærende. De kan være udført både som lette og tunge konstruktioner eller som kombinationer heraf. Bærende ydervægge (her gavle) er opført af sandwichelementer. Men de kan også forekomme med skalmur.
Ikke-bærende indvendige vægge er af letbeton. Vinduer er med 2 lag glas i koblede rammer - senere hen med dobbelte ruder i enkeltrammer.
Taget er vist fladt (built-up dækning) som typisk for det tidlige byggeri, men rejste tage forekommer også, og blev gennem tiden igen mere almindelige.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
Johs. Munch-Petersen: Dæk- og vægelementer (1982)

0%

  Tværgående skillevæg

  Original detalje

  Dæk/facade

  Original detalje

  Trappe og skillevæg

  Original detalje

  Langsgående skillevæg

  Original detalje

  Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden