Type 3

1920-1940Denne type etageejendom er udbredt i 1930’erne, men bliver frem til 1950 gradvis erstattet af Type 4, – bl.a. på grund af krigstidens materialemangel (jern).

Som Type 1, og Type 2, har denne massivt murede ydervægge, mens fundamenter og kældervægge er af beton støbt på stedet. Vinduerne er større end tidligere, og er nu også placeret i og omkring hjørner. Det medfører jernkonstruktioner i ydervægge. Karnapper og altaner er almindeligt forekommende, sidstnævnte som betingelse for kun én trappe. Som tagdækning anvendes stadig tegl, men nyt er cementbaserede plader og tagpap på de fladere tage.

Indervægge består af murværk/dobbelte bræddevægge, omkring baderum dog typisk cementbaseret plademateriale. Etageadskillelser er bjælkelag med høj grad af jernbjælker på grund af karnap- og altankonstruktioner samt baderum. Trapper er udført af præfabrikerede trin og pladsstøbte reposer af beton.

Forslag til litteratur:
Gjerløv-Knudsen og H. Bonnesen: Husbygningsteknik (1948)

0%

  Trappe og skillevæg

  Original detalje

  Bræddeskillevæg

  Original detalje

  Langsgående skille væg

  Original detalje

  Tværgående skillevæg

  Original detalje

  Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden