Baderum

1920-1940Med tiden kan der opstå revnedannelser i gulvbelægningen og/eller i overgangen mellem gulv og væg, og i de ofte små baderum fra denne periode medfører det indtrængning af vand i betongulvkonstruktionen – og på længere sigt tæring i bærejernene, der ikke er rustbeskyttede.

Opdages revner i tide, og udføres der reparation inden at revnedannelserne synligt udvikler sig, kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at udskifte eller reparere gulvbelægningen og tætte overgangsfuger. I andre tilfælde må bærejernene blotlægges helt eller delvist – og enten behandles/forstærkes eller helt udskiftes.

Klik på ikonerne i figuren til højre og hent mere information.

© GI - Bedre Boliger og Realdania