Tag / facade

1960-2000Fladt tag kan være opbygget som her: Varmeisolering bestående af et afretningslag af letbeton støbt med faldt mod tagbrønd (5-10 cm), pålagt skumplastplader i to lag(10+3 cm) og afsluttet med en built-up papdækning.

Den herved opnåede varmeisolering tilfredsstillede kravene i 1960-erne; senere er kravene øget betydeligt.

Ventilation af den viste kontruktion er opnået ved rille vinkelret på facaden i oversiden af nederste skumplastplader.

Den lette facade er afsluttet opad med en trækonstruktion, der er beklædt med eternit som dacadens faste partier i øvrigt, og den er fastholdt til tagdækket med vinkeljern, der er påsat konstruktionens stolper.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
P. Becher og V. Korsgaard: Fugt og isolering (1957)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden