Overlukning af kældervindue

1850-1890Ved højt placerede vinduer i kældre, og med etageadskillelser udført som bjælkelag, er der ikke plads til aflægning af bjælker i muren over vinduer.

Figuren viser et sådant tilfælde, hvor bjælkerne derfor er udvekslet hen over vinduet.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)


Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden