Bræddeskillevæg

1890-1920Bræddeskillevægge i boliger er enten dobbelte eller tredobbelte, hvilket angiver hvor mange lag brædder, væggen består af. Sådanne typer kaldes også krydsforskallede vægge, der netop angiver bræddernes indbyrdes placering, og at brædderne danner forskallingsgrundlag for rør/rørvæv og puds på begge sider.

Den tredobbelte bræddeskillevæg forekommer sædvanligvis kun som lejlighedsadskillende væg i den 'bedre del' af det ældre byggeri, men tilslutning til omgivende bygningsdele er tilsvarende den dobbelte.

Bræddeskillevægge parallelt med bjækerne er opstillet på eller op til bjælkesiderne. De kan også være placeret mellem bjælkerne og hvile på indskudsbrædderne. Vægge på tværs af bjælker er opstillet på trimpler spændende mellem bjælker - som vist her med to lag brædder.
Bræddeskillevægge er ikke nødvendigvis placeret over hinanden på de enkelte etager.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge/Bræddevægge
Byggebogen: Dobbelt bræddeskillevæg (1968)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden