Skorsten og skillevægge

1850-1890Skorstene er en fast bestanddel af det ældre byggeri med indvendige vægge af bindingsværk. Skorstene er som regel placeret, hvor vægge støder sammen og her er træværk i såvel vægge som bjælkelag holdt i en afstand af 1/1 sten fra indersiden af skorstenen - af hensyn til branfaren.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden