Tag / facade

1850-1890Tagværk og øverste bjælkelag er en sammenhængende konstruktion. Spær, sat med tap i bjælke, er den meste enkle. Spærfødder kan også være sat med hæl i bjælkeende eller være sadlet over en rem over bjælkerne.

Ved tapning holdes spær et stykke fra bjælkeende, og tagdækningen må løftes med skalke på spærfoden.

Figuren til højre viser en typisk forekommende (tap)løsning, hvor der også en mindste udgave af en gesims, opbygget af almindelige mursten, indgår.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/tage og tagværker/Tagværker

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden