Tag / facade

1850-1890I foden af ældre tagkonstruktioner kan der forekomme skader i træværket, som typisk stammer fra angreb af svamp, råd og insekter. Årsagen hertil kan være indtrængende vand gennem utætheder i taget og skyldes ofte mangelfuld vedligeholdelse.

Skader skal udbedres, og ved udskiftning af større tømmerdele anvendes forskellige typer af samlinger, som vist på modellen, og som bl.a. defineres af om konstruktionerne – og dermed samlingerne – er synlige eller skjulte.

Ved udskiftning af tagbelægninger er der i dag krav om, at der vælges mellem forskellige undertagsløsninger. Modellen viser en løsning med fast undertag, der er den sikreste og mest holdbare. Endvidere viser modellen principperne for, hvordan taget kan efterisoleres korrekt.

Mere information:
BvB: godetage.dk

© GI - Bedre Boliger og Realdania