Tag / facade

1920-1940Især byggeriet fra 1930-erne ('Funkis' perioden) er ofte uden udnyttelig tagetage. Tagrejsning er lav - i retningen af det vandrette, og der anvendes derfor lette tagdækninger. Tagværker og -bjælkelag er af samme grund spinklere dimensioner.

I det viste eksempel er tagkonstruktionen aflagt på et (omvendt) T-jern, men aflægning på en rem af træ er lige så almindelig.

Varmeisolering mod tag begyndte at blive almindelig; figuren viser (tang)måtter, der er ophængt inden opsætnin af loftforskalling.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Tage og Tagværker/Fladetage
Byggebogen: Tagpapdækning, alment (1969)
Byggebogen: Asbestcement - skiftertag (1971)

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden