Type 4

1940-1960Denne type etageejendom vinder indpas gennem 1940-erne og bliver derefter den almindeligt forekommende i 1950’ernes byggeri.

Byggeteknisk er denne type i høj grad som Type 3, men de massivt murede ydervægge erstattes efterhånden af hule mure med faste bindere (især i gavle). Vinduerne beholder størrelsen i denne periode, men de frithængende hjørnepartier forsvinder. Tagkonstruktion og -dækning videreføres fra type 3, men de fladere taghældninger udgår.

Indervægge som i type 3 forekommer stadig, men murede skillevægge bliver mere almindelige. Etageadskillelser er nu udført i beton – enten som egentlige jernbetonplader støbt på stedet eller som hulstensdæk i én af mange varianter. Samtidigt vinder indeliggende altaner indpas. Enetrapper af beton med præfabrikerede løb og reposer begynder at forekomme i slutningen af 1940’erne.

Forslag til litteratur:
P. Kjærgaard (red.): Byggebogen (1948 ->)

0%

  Trappe og skillevæg

  Original detalje

  Dæk/facade

  Original detalje

  Langsgående skillevæg

  Original detalje

  Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden