Om portalen

Undervisning

Særligt for undervisereDANSKE BYGNINGSMODELLER er et digitalt læremiddel, der kan indgå i undervisning om dansk byggeskik, som den udspillede sig i perioden 1850-2000. Byggeskikken er her illustreret i relation til etagebyggeri, men principperne er generelt gældende for perioden.

3D-modellerne er generiske eksempler, der er fortolket på basis af historisk litteratur og andet overleveret materiale. Det forventes, at undervisere vil kunne bruge eksemplerne direkte i undervisningen, men det er redaktionens håb, at modellerne også kan danne grundlag for en perspektivering og diskussion om de varianter, der naturligvis findes i virkelige byggerier.

Sammen med det digitale opslagsværk DANSK BYGGESKIK, der indeholder op mod 100.000 siders digitaliseret litteratur om emnet, udgør DANSKE BYGNINGSMODELLER et unikt indblik i og dokumentation af byggeriets udvikling i Danmark.

Ønskes undervisningen krydret med levende billeder af gamle bygningshåndværk, som stadig praktiseres i Danmark - om end i mindre omfang, findes der en række korte dokumentarfilm herom på webportalen BYGGEFILM.DK