Tag / facade

1940-1960Ved udskiftning af tagbelægninger er der i dag krav om, at der vælges mellem forskellige undertagsløsninger. Figuren viser en løsning med fast undertag, der er den sikreste og mest holdbare. Endvidere viser figuren principperne for, hvordan taget kan efterisoleres og ventileres korrekt.

Mere information:
BvB: godetage.dk

© GI - Bedre Boliger og Realdania