Om portalen

Om portalen

Bygningsmodeller og -detaljerDenne vidensportal indeholder digitale 3D-modeller af og udvalgte detaljer fra etageejendomme fra perioden 1850-2000. Modellerne og detaljerne er tilstræbt repræsentative med udgangspunkt i konkrete bygningseksempler og på basis af eksisterende litteratur. Virkelighedens bygninger vil naturligvis være mere varierede.

Formålet med portalen er at give brugere – elever/studerende, undervisere, tekniske rådgivere, håndværkere og andre med interesse for dansk bygningskultur – et let forståeligt og nyttigt indblik i, hvordan ældre danske bygninger er konstrueret. De viste detaljer er valgt ud fra, at konstruktionerne er særligt sammensatte – og derfor ofte består af komplicerede samlinger og materialesammensætninger.

Portalen skaber en virtuel mulighed for at studere de udvalgte bygningsdetaljer på nært hold, og er et godt supplement til at undersøge virkelige bygninger - eller et brugbart alternativ, når dette ikke er en aktuel mulighed.

I portalen danskbyggeskik.dk findes der store mængder af skriftlige informationer, illustrationer og fotos, der supplerer modellerne og detaljerne i denne portal, og sammen udgør de to digitale opslagsværker et unikt indblik i dansk byggeskik gennem 150 år.

En række af de viste detaljer er suppleret med eksempler på ændringer, som det kan blive nødvendigt at foretage som følge af fx skader og vedligeholdelsesarbejder. Disse eksempler vises uden ansvar for nogen af de parter, der er anført i kolofonen.

Portalen og dens indhold stilles gratis til rådighed for offentligheden, og må ikke på nogen måde gøres til genstand for kommerciel udnyttelse. Printning eller kopiering af indholdet må kun ske med kildeangivelse: danskebygningsmodeller.dk

danskebygningsmodeller.dk er udviklet som en del af 'Projekt Den Gode Håndværker', der var et tidligere initiativ til udvikling af nye uddannelsestilbud til danske bygningshåndværkere, der interesser sig for bygningskultur og traditionelle håndværk.

Foto: sbs/Graves Simonsen