Dæk / facade

1920-1940En nyskabelse i produktionen (ved 'trækning') af vinduesglas i starten af 1900-tallet medførte større/bredere vinduer.

Overlukning af de større vindueshuller betød brug af jerndragere, der blev det almindelige i byggeriet et par årtier senere - i særlig grad i byggeriet fra 1930-erne, hvor byggeriet i øvrigt er karakteriseret ved udstrakt brug af jernkonstruktioner i ydervægge, typisk ved karnapper og altaner.

Forslag til litteratur:
Gjerløv-Knudsen og H.Bonnesen: Husbygningsteknik (1948)
Byggebogen: Ydervægge, alment

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden