Gesims (trukket)

1850-1890Udformning og konstruktion af gesimser er mangfoldige - fælles for alle er at gesimsens tyngdepunkt skal være beliggende lodret over det underliggende og bærende murværk.

Den viste gesims i figuren forekommer også uden pudslag, ligesom det modsatte kan være tilfældet, hvor profilet er gennemgående.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/tage og tagværker

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden