Baderum

1850-1890Frem til 1920-erne blev etageboliger opført uden toilet- og baderum. Vand- og afløbsinstallationer var koncentreret til køkken, hvor der kun fandtes én stigestren for koldt brugsvand og ét (udvendigt placeret) afløb fra køkkenvasken.

Først efter udgangen af 1800-tallet introduceredes vandskyllende toiletter (og indvendige) faldstammer, mens egentlige baderum i nyopførte boliger først bliver almindelige fra omkring 1920.

Senere installerede toilet-/baderum (vådrum) i ejendomme fra perioden er ofte opført i og op mod eksisterende konstruktioner - se 'Ændret detalje'.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Installationer

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden