Langsgående skillevæg

1850-1890Frem til slutningen af 1800-tallet er indvendige vægge/skillevægge i boligbyggeriet altovervejende udmuret bindingsværk.

Langsgående vægge/skillevægge bærer etageadskillelsernes bjælker. Ved gennemgående bjælker er det størstedelen af etageadskillelsens vægt.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge/Bindingsværk

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden