Langsgående skillevæg

1850-1890Figuren viser partiel udskiftning af bindingsværk med forskellige samlingstyper, hvoraf flere nok hyppigst vil blive anvendt i facadebindingsværk.

De indvendige hovedskillevægge i etagebyggeri er i dag opført af enten præfabrikerede (let)betonelementer eller opmurede letbetonblokke, og er ikke længere bærende for etageadskillelsen.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Søren Vadstrup: Reparation af bindingsværk (2010)

© GI - Bedre Boliger og Realdania