Trappe og skillevæg

1890-1920Det almindeligt forekommende (hoved)trapper er 2-løbstrapper af træ, hvor hvodereposer er en del af bjælkelagene. Mellemreposer er også bjælkekonstruktioner, men af mindre dimensioner og uden indskud. Mellemreposerne er båret af omgivende, tværgående vægge.

I byggeri med murede, tværgående indervægge er sådanne støttet af bjælker på hver side i etageadskillelserne - men i trapperummene er denne støtte begrænset til hovedreposerne. Trappevangerne må derfor også regnes for støttende, samvirkende med mellemreposerne.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
G.v. Huth: Vejledning i konstruktion af trætrapper (1887)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser/Trapper

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden