Baderum

1920-1940I trit med indførelsen af jernbjælker og jernbeton i dækkonstruktionerne i etagebyggeriet, samt ændrede lovbestemmelser om boligforhold, bliver baderum almindelige i byggeriet fra omkring 1920.

Dækket i baderummene udstøbes i beton - enten med indbyggede bærejern (I-profiler), som vist på detaljen til højre, eller med krydsarmering - og opbygget i flere lag, der i denne periode typisk afsluttes med terrazzo som gulvbelægning og vandtættende lag.

Væggene er murede af teglsten eller cementbaserede materialer og beklædt med fliser - som hovedregel fra gulvniveau til ca. 180 cm herover. Egentlige vådrumsmembraner, der er et krav i dag, var et ukendt fænomen i denne periode.

Rørgennemføringer i dækket veksler mellem direkte omstøbning af rørene og omstøbning af bøsninger, så rørene er fri af selve dækkonstruktionen.

Forslag til litteratur:
Karl J. P. Jensen: Installation af vand (1931)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Installationer

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden