Tværgående skillevæg

1850-1890Frem til slutningen af 1800-tallet er indvendige vægge/skillevægge i boligbyggeriet altovervejende udmuret bindingsværk.

I tværgående vægge indgår etageadskillelsens bjælker som fog- og toprem i bindingsværket.

Tværgående vægge af bindingværk er delvis bærende, i kraft af bjælkerne indgår i vægkonstruktionen.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge/Bindingsværk

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden