Altan

1960-2000Altanbunden er præfabrikeret og fuldt færdigt monteret som øvrige dækelementer spændende mellem tværvægge.

Altanens bagvæg består af de almindelige facadeelementer, men uden "tå": den del, der rækker ned over og dækker overgangen til de underliggende af facadernes elementer.

Sidevæggene er beklædt med mineraluld som varmeisolering (her 5 cm) og afdækket med eternit som facaderne i øvrigt.

Kuldebroisolering mellem altanbund og det bagved liggende dæk er pålimet letbeton, men mellem altanbundens sider og tilstødende dæk er der ikke en sådan isolering.

Altanværn er udført som en jernkonstruktion, der er boltet på altanpladens forkant og beklædt med eternitplader som facaden iøvrigt.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
Johs. Much-Petersen: Dæk- og vægelementer (1982)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden