'Københavnertag'

1850-1890'Københavnertaget' kan sammenlignes med et sadeltag, så hanebjælkelaget bliver en næsten vandret tagflade. Det kan også være opbygget med vandrette 'spær' spændende mellem langsgående bjælker, båret af de skråtstillede spær.

Som navnet antyder, er det mest forekommende i København. Mod gade er spær sadlet over stolvæg, mod gård over rem eller direkte i bjælker.

Den (næsten) vandrette flade var oprindeligt zinkklædt, men er i mange tilfælde senere dækket med asfaltpap. De skrå flader er almindeligvis skiferdækkede.

Konstruktionen kræver tværgående afstivning i form af vægge.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Tømrerarbejde (1920)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/tage og tagværker/københavnertag
Byggebogen: Zinktag (1949)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden