Tagfod med trempelværk

1850-1890Tagværk og øverste bjælkelag er en sammenhængende konstruktion. Ved større gesimsopbygnning løftes taget ved at sadle spærene over en stolvæg. Som sikring af stabilitet er en del af spærene - normalt hver trejde - forsynet med skråbånd.

Den viste gesims er opbygget af almindelige mursten. Større udaladning opnås ved brug af særligt udformende sten eller konsoller, eventuelt også ved indlæg af jern. Ved store udladninger er muren over bjælkelaget forøget i tykkelse for at give mere kontravægt.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
Byggebogen: Tagdækning, alment (1948)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden