Kontakt

Dansk Byggeskik

Etageejendomme 1850-2000DANSK BYGGESKIK er et digitalt opslagsværk, der rummer op mod 120.000 siders scannet litteratur - fagbøger, publikationer, normer og standarder mv., som beskriver og dokumenterer dansk etagebyggeri fra perioden 1850-2000.

Opslagsværket indeholder desuden en lang række artikler om emnet, der er skrevet af lektor emeritus Jesper Engelmark, DTU.BYG, som også har været researcher og redaktør på portalens indhold. Artiklerne er også udgivet i bogform, der kan rekvireres gratis via www.gi.dk

Under topmenuen ’andre medier’ findes bl.a. en ca. 11 minutter lang film, hvor Jesper Engelmark giver en pædagogisk indføring i etagebyggeriets historiske udvikling.

Sidst, men ikke mindst, indeholder DANSK BYGGESKIK.DK en række ordbøger med forklaringer på historiske, byggefaglige udtryk, et billedarkiv med dokumentationsfotos, samt et filmarkiv.

Sammen med DANSKE BYGNINGSMODELLER udgør DANSK BYGGESKIK et unikt indblik i og dokumentation af byggeriets udvikling i Danmark.