Skorsten og skillevægge

1890-1920Indtil centralvarme blev almindeligt, var skorstene en integreret del af bygninges konstruktion og som regel placeret, hvor vægge mødes.

I etageadskillelser med bjælkelag er der foretaget udveksling af bjælker, sådan som det eksempelvis er vist i figuren, hvor grundmurede, ikke bærende indervægge er sammenbygget med skorstenen.

Træværk i etageadskillelsen (og evt. bræddeskillevægge) er holdt i en afstand af 1/1 sten fra indersiden af skorstensmurværket - af hensyn til brandfare.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Murarbejde (1917)
Kaare Kristensen: Tømrerarbejde (1920)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge og Bygningsdel/Etageadskillelse/Træbjælkelag

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden