Dæk / facade

1890-1920I det ældre byggeri er vindueshuller overlukket dels af murbue eller stik og dels af murplanker (vinduesoverliggere).

Murbue/stik bærer det overliggende brystningsparti på typisk 1-stens tykkelse, mens murplankerne bærer det bagvedliggende murværk, som aftager med ydervæggens højde. Murplankerne bærer dermed også en del af lasten fra etageadskillelserne.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
G.v. Huth: Vejledning i konstruktion af trætrapper (1887)
Byggebogen: Ydervægge, alment (1953)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden