Gavlanker

1920-1940Ydervææge fastholdes til etageadskillelsens bjælker med såkaldte murankre.

Ved jernbjælkelag er ankerjern i facader boltet til I-profilernes krop, mens forankringen af gavle er udført som vist på figuren til højre.

Murankre er altovervejende indmurede og altså ikke synlige.

En øget omhyggelighed med rustbeskyttelse af gavlankrene har med tiden gjort behovet for udskiftning af disse sjældnere, men i eventuelle tilfælde af reparation, vil denne have et omfang, der svarer til de foregående byggeperioder - se eksempel.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser/Træbjælkelag
Byggebogen: Jernbjælkelag - Blad 3 (1949)

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden