Tag / facade

1920-1940Grundet pladsforholdene i tagkonstruktionen er det ofte vanskeligt at øge isoleringsmængden. I det omfang, at det er muligt, opnås det bedste resultat, hvis de oprindelige tangmåtter fjernes og erstattes af mere tidssvarende isoleringsmaterialer – enten i form af batts eller som indblæst granulat.

Uanset isoleringsformen skal det sikres, at der er tilstrækkeligt ventilation mellem isoleringen og tagets underside.

Mere information kan hentes hos leverandører af isoleringsmaterialer.

0%
    © GI - Bedre Boliger og Realdania