Gesims ('spar-en-kop')

1890-1920Opstår der revner i gesimsen, fx ved sætningsskader, kan det blive nødvendigt at ommure dele af den. ’Spar-en-kop’-gesimsen er udviklet med tidligere stenstørrelser, og ommuring med nutidens mursten kan bevirke, at fugerne må klemmes. I mindre omfattende skadestilfælde forstærkes murværket med indskudte, rustfrie rundjern i udkradsede fuger, som vist i figuren til højre.

© GI - Bedre Boliger og Realdania