Fundament

1890-1920I starten af perioden blev etageadskillelser fortsat udført som træbjælkelag, som efterhånden blev ændret til jernbjælkelag og/eller hulstensdæk, og dermed mindre organisk materiale.

I ældre ejendomme med træetageadskillelser over kælder ses ofte svampe-/rådskader langs ydervægge, som kræver udskiftning af nedbrudte dele – på trods af betonfundamenterne.

I dag anvendes forskellige foranstaltninger til begrænsning af fugtpåvirkning af murværket. Klik på ikonet på figuren til højre og læs mere herom.

Fælles for de forskellige metoder gælder, at udtørring af gammelt murværk ofte medfører en mangeårig og uundgåelig udfældning af salte, som kan skæmme murværkets udseende.

Mere information:
GI.dk: Opstigende grundfugt – Publikation og film

© GI - Bedre Boliger og Realdania