Tagfod med trempelværk

1850-1890I tilfælde af mange års mangelfuld vedligeholdelse af taget ses det ofte, at der er opstået skader i trækonstruktionen, så dele heraf må udskiftes.

Hvor det er muligt, udskiftes hele trædele, mens det andre steder kan blive nødvendigt at udskifte træværket partielt. Det kan så ske med forskellige samlingsmetoder. I figuren til højre er vist et eksempel, hvor trempelværket er udskiftet helt, mens to bjælkeender er vist udskiftet med henholdsvis en bladsamling og en laskeløsning.

Figuren viser desuden et eksempel på en udskiftning af tagbelægningen med spæropretning og fast undertag, der erfaringsmæssigt er en langtidsholdbar løsning.

Moderne krav til komfort og lavt varmeforbrug medfører, at tagkonstruktionen ofte må efterisoleres, hvis etagen skal bruges til beboelse.

Mere information:
BvB: godetage.dk
DUKO: Vælg det rette undertag
Byg-Erfa: Tagdækning (erfablade)

© GI - Bedre Boliger og Realdania