Fundament

1850-1890I dag anvendes forskellige foranstaltninger til begrænsning af fugtpåvirkning af murværket.

Klik på ikonet på figuren til højre og læs mere herom.

Fælles for de forskellige metoder gælder, at udtørring af gammelt murværk ofte medfører en mangeårig og uundgåelig udfældning af salte, som kan skæmme murværkets udseende.

Mere information:
GI: Opstigende grundfugt – Publikation og film

© GI - Bedre Boliger og Realdania