Baderum

1890-1920Baderum bliver først en fast bestanddel af nyopførte etageboliger fra omkring 1920. Men stigende krav til boligkomfort og muligheder for personlig hygiejne medfører efterhånden etablering af mere eller mindre interimistiske badeforhold i mange af de boliger, der er opført uden bad.

Dette medfører, at der fra slutningen af 1960-erne i stort tal installeres toilet- og baderum i de utidssvarende boliger – efterhånden i bedre og mere sikre løsninger, der sikrer at bygningen ikke lider skade som følge af en øget indvendig fugtbelastning.

Figuren til højre viser en principiel opbygning af en sikker baderumsløsning i en ældre ejendom. I ejendomme med indvendige vægge med bindingsværk stilles dog yderligere krav til baderummets opbygning.

Klik på ikonerne for mere information herom.

Mere information:
BvB: Gode vådrum

© GI - Bedre Boliger og Realdania