Trækning gesims Trækning gesims

Opbygning af vådrumsgulv

Bygningstype 1 og 2: 1850-1920Etablering af vådrum (baderum) i ældre ejendomme kræver særlige konstruktionsmæssige foranstaltninger og omhyggelighed i udførelsen. Der findes forskellige byggemetoder, som nok giver samme funktionsmæssige resultat, men som har med forskellige holdbarheder og vedligeholdelseskrav.

Offentligt støttet bygningsfornyelse i perioden 1970 – 2000 medførte etablering af badeværelser i et tusindtal af ældre boliger, som tidligere var uden bad. I løbet af perioden blev der eksperimenteret med og udviklet mange forskellige typer af vådrumskonstruktioner, men først hen mod slutningen af 1990-erne blev der fastlagt konventioner for, hvordan sikre vådrumsløsninger bør opbygges.

Ved opbygning af en ’tung’ vådrumsløsning vil en typisk gulvkonstruktion være opbygget af følgende materialer – indvendigt fra baderummet: Fugtafvisende lag (fx keramiske klinker), klæber, flydende smøremembran, min. 35 mm afretningslag (C100/400), min 60 mm armeret betonlag (beton 15, armeringsjern R7 pr. 140x140 mm), svalehaleplader, tilpasset (75 mm) mineraluld og eksisterende indskudsbrædder eller nyt indskud af 3 lag gips. Ved gulvafløb forstærkes med krave af vinkeljern på indskuddet, der udstøbes sammen med gulvpladen.

Find mere information på www.godevaadrum.dk

Fotos: triarc arkitekter & Arne Elkjær Rådgivende Ingeniører