Trækning gesims Trækning gesims

Opbygning af vådrumsvæg

Bygningstyper 1 og 2: 1850-1920Etablering af vådrum (baderum) i ældre ejendomme kræver særlige konstruktionsmæssige foranstaltninger og omhyggelighed i udførelsen. Der findes forskellige byggemetoder, som nok giver samme funktionsmæssige resultat, men som har med forskellige holdbarheder og krav til den løbende vedligeholdelse.

Offentligt støttet bygningsfornyelse i perioden 1970 – 2000 medførte etablering af badeværelser i et tusindtal af ældre boliger, som tidligere var uden bad. I løbet af perioden blev der eksperimenteret med og udviklet mange forskellige typer af vådrumskonstruktioner, men først hen mod slutningen af 1990-erne blev der fastlagt konventioner for, hvordan sikre vådrumsløsninger bør opbygges.

Ved opbygning af en ’tung’ vådrumsløsning vil en typisk vægkonstruktion være opbygget af følgende materialer – set indvendigt fra baderummet: Fugtafvisende lag (fx keramiske fliser), klæber, flydende smøremembran, 50-75 mm multiplader af letbeton og mineraluld mellem stålrigler. Vælges der skjulte rørføringer i vægge, skal disse være uden samlinger og placeret i isoleringen, således disse ikke beskadiges ved fx forboring til udstyrsophæng.

Find mere information på www.godevaadrum.dk

Fotos: triarc arkitekter & Arne Elkjær Rådgivende Ingeniører