Karnap

1890-1920Med tiden kan karnappen blive nedbrudt i varierende grad, fx på grund af kondenstæringer i bærejernene i facaden, og reparation eller udskiftning af jernbjælkerne kan blive nødvendig. I så fald kræver det relativt omfattende, midlertidig afstivning af karnappen.

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden