Mansardtag

1890-1920Tagbelægningen på mansardtage er overvejende vingetegl. Ved udskiftning af tagbelægningen er der i dag krav om, at der vælges mellem forskellige undertagsløsninger. Figuren viser en løsning med fast undertag, der er den sikreste og mest holdbare. Endvidere viser figuren principperne for, hvordan taget kan efterisoleres og ventileres korrekt.

Mere information:
BvB: godetage.dk
DUKO: Vælg det rette undertag
Byg-Erfa: Tagdækning (erfablade)

© GI - Bedre Boliger og Realdania