Kvist

1890-1920

Hvis kviste på etageejendomme bliver fundet nedbrudte i hovedkonstruktionen, vil disse nu til dags ofte blive udskiftet med nye, præfabrikerede kviste, som ikke nødvendigvis respekterer de oprindelige kvistes udseende.

Som hovedregel er kviste tilpasset ejendommens øvrige arkitektur, og der findes derfor mange forskellige former for kviste og udformninger heraf. Det er vigtigt at tage hensyn hertil ved udskiftninger, reparation eller energioptimering af kviste, så ejendommens arkitektoniske kvaliteter som helhed respekteres.

Det bør derfor grundigt overvejes, om ikke partielle reparationer vil være tilstrækkeligt, og eventuelt kombineret med energioptimerende løsninger i den udstrækning, det er muligt.

Den største effekt opnås ofte ved energiforbedring af vinduet fx med en forsatsløsning, men hvis der er plads til isolering i konstruktionen, bør det udføres. Vælges det at påfore flunkene udvendigt med isolering, kan det overvejes ikke at føre denne helt frem til fronten af kvisten, da kvisten som helhed derved kommer til at fremstå som tung og klodset.

Mere information:
BvB: godetage.dk og BYG-ERFA: Tagboliger

Se også filmene: Kviste – Blikkenslagerarbejder og Kviste - Tømrerarbejder

© GI - Bedre Boliger og Realdania