Trækning gesims Trækning gesims

Altanreparation

1920-1960Ved minimale betonskader udføres partielle reparationer af overfladen og sikring af vandtætningen. Fugt- og vandskjolder/-udtrækninger på undersiden af altanpladen indikerer, at der er utætheder i fuger, ved gennembrydninger mv. I så fald bør der udføres en total vandtætning – se nedenfor, da det ofte er svært at lokalisere små sprækker.

Er altanen nedslidt med synligt korroderet armering, undersøges betonafskalninger, revner og fuger nøjere, og omfanget af korrosionen og afvandingen af altanen kontrolleres. Ligeledes sikres det, at konstruktionen opfylder de statiske krav til bæreevne og at de sikkerhedsmæssige krav er opfyldt.

Alle overflader rengøres for maling og løst puds og bærejern frilægges. Efterfølgende rengøres alle overflader med algefjerner og højtryksspuling. Frilagte bærejern korrosionsbeskyttes og nyt pudslag udføres af svumning og armeringsbeskyttelsesmørtel – se producentens anvisninger. Alle overflader, hvor sivende vand forekommer, vandtættes. Fuger mod ydervæg, facadepartier mv. udføres med bæredygtig fuge (som elastisk fuge). Afsluttende overfladebehandling tilpasses husets æstetik, fx med tyndpudsning og maling.

Er altanen meget skadet, udskiftes hele konstruktionen. Herved opnås også en isoleringsmæssig forbedring, idet tidligere altankonstruktioner typisk indeholder kuldebroer.

Fotos: Eduard Troelsgaard A/S