Trækning gesims Trækning gesims

Reparation af kvist

Bygningstype 1 og 2: 1850-1920- som bevarende foranstaltning
Kviste på en bygning indgår som en væsentlig del af bygningens samlede arkitektur. Udover at sikre lys til de bagvedliggende rum i taget er kvistene med til at bryde og opdele store tagflader. Hvor kvistene er indtænkt fra bygningens opførelse, er der som hovedregel en fin harmoni mellem disse og den øvrige bygning. Den harmoni er vigtig at bevare.  

Hvis bygningen ikke er fredet, og kvistene er nedbrudte i nogen grad, vil der i dag ofte blive foretaget en generel udskiftning af disse med nye præfabrikerede kviste – ofte i standardudformninger. Det kan føre til væsentlig ændringer i bygningens arkitektoniske harmoni. Holdes gode traditioner med partielle udskiftninger af nedbrudte trædele i stedet i hævd, kan unikke kviste som hovedregel bevares.  

Film om bevaring
Byggefilm.dk findes to film, der omhandler bevaring af ældre kviste, hhv. blikkenslager- og tømrerarbejde.

Fotos fra filmene