Trappevæg

Trappe og skillevæg

Bygningstype 1: 1850-1890De almindeligt forekommende (hoved)trapper er 2-løbstrapper af træ, hvor hovedreposer er en del af bjælkelagene. Mellemreposer er også bjælkekonstruktioner, men af mindre dimensioner og uden indskud. Mellemreposerne er båret af omgivende, tværgående vægge.

I byggeri med indvendige vægge af bindingsværk er konstruktionen af tværgående (trappe)vægge og bjælkelagene tæt forbundet og væggenes stabilitet dermed sikret. Se eksemplet på billedet til venstre.

I modsætning til nutidens præfabrikerede og selvbærende trappeløsninger, som typisk monteres og samles på én gang i byggeprocessen – i en forberedt trappeskakt, blev trapper helt frem til 1960-erne typisk opbygget successivt etagevist, dvs. sideløbende med rejsningen af byggeriet i øvrigt.

Grundet integrationen mellem trappe og skillevæg er udskiftning af trappeløbet – fx til en ståltrappe ved nedlæggelse af bitrappen – sjældent mulig uden påvirkning af skillevæggenes tilstand og stabilitet, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med projekteringen af bygningsændringen.

Foto: Jesper Engelmark