Trækning gesims Trækning gesims

Udskiftning af facadeparti

Type 5: 1960-2000Det industrialiserede etageboligbyggeri har via sin struktur i nogen grad indbyggede fordele som følge af sin elementopbygning. Under nogle af de øvrige detaljemodeller i relation til type 5 er det beskrevet, hvordan der kan foretages en energioptimering ved at eftermontere isoleringsmaterialer på facader enten indvendigt eller udvendigt fra. Etageejendomme med såkaldte lette facader har ofte et stort varmetab gennem ydervæggene, og de lette materialer har typisk en kortere levetid end fx beton. Det kan derfor være en fordel at udskifte disse facader helt – og montere nye modulopbyggede og energieffektive facadepartier gennem en effektiviseret proces.

Den effektiviserede proces indebærer, at facadepartierne kan produceres på fabrik uden indflydelse fra vejrliget, og fragtes til montering på bygningen i en takt, der kan tilrettelægges således, at beboerne i de berørte lejligheder genereres mindst muligt. De virksomheder, der har specialiseret sig i denne type bygningsfysisk energioptimering, har erfaring med at udskifte et facadeparti til en lejlighed inden for en enkelt arbejdsdag. Er der tale om facadepartier ud mod en altan, kan dette i nogle tilfælde gøre arbejdet nemmere.

Udskiftning af facadepartier ofte ændre bygningens facadeudtryk og dermed arkitektur, og skal derfor projekteres og gennemføres med omtanke. Omvendt findes der en række eksempler på, at nedslidte og anonyme bygninger skal få nyt liv gennem veldesignede, æstetiske løsninger – samtidigt med at der opnås en tidsvarende energimæssig standard.

Fotos: Enemærke & Petersen a/s