Trækning gesims

Overgang til betontrapper

Bygningstype 4: 1920-1960Betontrappen erstatter fra 1930-erne og fremefter den hidtidige trætrappe i etagebyggeriet, samtidigt med at den ene af trapperne sløjfes og erstattes af altaner som den ene flugtvej.

Langt de fleste af den tids betontrapper er opført med præfabrikerede trin, som er delvis indmurede (’indspændte’) i væggene – se billedeksemplet til venstre, og ellers hviler på repose/underliggende trin. På grund af indmuringen, men også belastningen fra trin, er tværgående trappevægge min. 1/1 sten tykke. Reposerne er støbte på stedet.

I modsætning til nutidens præfabrikerede og selvbærende trappeløsninger, som typisk monteres og samles på én gang i byggeprocessen – i en forberedt trappeskakt, blev trapper helt frem til 1960-erne typisk opbygget successivt etagevist, dvs. sideløbende med rejsningen af byggeriet i øvrigt.

Fotograf ukendt