Trækning gesims Trækning gesims

Tærede jernbjælker i vådrumsdæk

Bygningstype 3: 1920-1940Opstår der revner i et vådrumsgulv – også mikrorevner, der kan være vanskelige at se med det blotte øje – kan vand trænge ned i gulvkonstruktionen, næsten uanset hvordan denne er opbygget. Er den underliggende konstruktion udført i beton af relativ grov karakter med stenreder vil vand have relativt nemt ved at finde vej gennem materialet.

Opdages og udbedres revnedannelsen i tide, kan større reparationer undgås. I modsat fald må de indstøbte jern frilægges i det omfang, som de er nedbrudte, og derefter vurderes om der er tilstrækkelig styrke tilbage i jernbjælken eller om denne må udskiftes. Er tæringen og dermed nedbrydningen af jernbjælken overfladisk rengøres denne for rust og løse flager, efterbehandles med rustbeskyttelsesmiddel og omstøbes. Er jernbjælken nedbrudt i væsentlig grad frihugges denne helt og udskiftes til ny, der er rustbeskyttet (fx galvaniseret).

Efter endt udstødning af reparationssted eller evt. hele gulvkonstruktionen bør der etableres et fugtstandsende lag (fx en smøremembran) mellem konstruktionens bærende lag og gulvbelægningen.

Ved delvis reparation af gulvbelægning af terrazzo – se selvstændig beskrivelse heraf.

Indstøbte jernrør gennem gulvkonstruktionen vil ofte tæres som følge af vandpåvirkning o g kan i sig selv være årsag til større skader i konstruktionen. Gennemgående rør skal således altid være beskyttet af bøsninger og så vidt muligt være placeret, så vandpåvirkning heraf undgås (fx uden for bruseområde).

Find mere information på bl.a. BYG-ERFA: Vådrum

Fotos: Jesper Engelmark