Trækning gesims Trækning gesims

Reparation af terrazzogulv

1920-1960Reparation af et terrazzogulv er svært uden at det kan ses, da cementpastaen med tiden ændrer farve på grund af lys, slid, tilsmudsning mv. Kendes skærvesammensætningen ikke inden reparation, foretages en optælling på et areal á fx 100x100mm og en efterfølgende beregning af sammensætningen, og skærvestørrelse, skærvetype og farvetilsætning fastlægges. Forarbejdet giver ikke en entydig blanderecept, men et fornuftigt resultat kan opnås ved gentagende prøveblandinger, lidt held og en del erfaring.

Reparationsstedet udhugges til den rette geometriske udformning, og afsluttes med en 90 graders kant i en dybde af min. 10 mm. Ved brug af diamantskæring skal reparationsstedets kant bagefter gøres ru. Der afsluttes med grundig støvsugning. Betonunderlagets sugeevne vurderes af hensyn til forvandingens omfang. Hvis en lodret eller nedadvendende udhugning ikke indeholder armering, bør der indbygges en mekanisk forankring af reparationsmørtlen.

Reparationsmørtlen tilpasses til den aktuelle reparationsudformning og/eller udstøbningsmetode. Afhængigt af, om der udstøbes med forskalling eller ved udsætning (modellering), vælges reparationsmørtlen med en kornkurve, som med den aktuelle udsætningsmetode kan opnå en god komprimeringsgrad. Kornkurven bør opbygges med så store korn som muligt, dog maksimalt en tredjedel af lagtykkelsen.

Find mere information hos bl.a. BYG-ERFA: Vådrum

Fotos: KM Terrazzo & Partner